26مهر

نحوه تمیز کردن پیکاپ رولر

١-  در ابتدا پرینتر را از برق کشیده و اجازه دهید که دستگاه کاملا خنک شود.

٢- پس ا ز آن برای سهولت کار کاتریج دستگاه را خارج کرده.

پیکاپ رولر به رنگهای آبی و طوسی بیشتر مشاهده میشود و در پشت جایگاه کاتریج که از دستگاه خارج شده است قرار دارد.

٣- در مرحله بعدی دکمه پیکاپ رولر را به سمت جلوی پرینتر بچرخانید وپس از آن به آرامی پیکاپ رولر را به جهت مستقیم

 بکشید.

٤- حال یک پارچه نخی ساده برداشته و آنرا آغشته به الکل کنید و بر روی پیکاپ رولر به آرامی بکشید و در مرحله بعد غبار ها

را با یک دستمال نخی تمیز پاک کرده و اجازه دهید پیکاپ کاملا خشک شود.

٥- اکنون پیکاپ رولر را در جایگاه خود قرار داده و دکمه آنرا به سمت عقب پرینتر بچرخانید.

٦- در انتها کاتریج را سر جای خود قرار داده و در پرینتر را ببندید، حال میتوانید دستگاه را به برق وصل کره تا شروع به کار کند.