26بهمن

محصولات مصرفی و قطعات یدکی ماشینهای اداری

ماشینهای اداری شامل دستگاهای کپی، فکس، پرینتر و اسکنر میباشند، و دونوع محصول در این دستگاها مصرف و          

تعویض میشوند که شامل:

١-  محصولات مصرفی که همانطور که از اسمشان پیداست در این دستگاهها مصرف میشوند و برای کار کردن دستگاه

ضروری میباشند.  

٢- قطعات یدکی قطعاتی هستند که جایگزین قطعات دستگاه میشوند. گاهی پس از مدتی کارکرد یکی و یا تعدادی از قطعات

دستگاه خارج از کارایی شده و باید تعویض گردد.

قابل به ذکر است که محصولات مصرفی و قطعات یدکی دستگاهای کپی، فکس، پرینتر و اسکنر غالبا" هر کدام جداگانه میباشند

 و در برخی موارد هم امکان دارد که مشابه باشند.

در این قسمت عمده ترین محصولات مصرفی و لوازم یدکی دستگاهای کپی و پرینتر را که بیشترین مصرف را در میان

ماشینهای اداری دارند به شما معرفی میگردد.  

محصولات مصرفی دستگاهای پرینتر شامل:

کارتریج، تونر های  شارژرنگی و سیاه و سفید، تونر کاتریج، درام و چیپ میباشند.

ولوازم  یدکی این دستگاها شامل:

برد فورمتر، بلید و دکتر بلید، بوش، پیکاپ رولر، فیوزینگ، پرس رولر، ترانسفر رولر، فیلم فیوزینگ، غلطک خروجی،

هیت المنت، فوم رولر، مگنت رولر، چرخ دنده و سپریشن پد میباشند.    

محصولات مصرفی  دستگاهای کپی شامل:

درام، تونر شارژ رنگی و سیاه و سفید، کراتریج تونر و چیپ میباشند.

 اما لوازم یدکی آنها شامل:

 بلید، بوش، فیلم، چرخ دنده، پیکاپ و پرس رولر میباشند

    در آخر  این نکته قابل توجه است که پرمصرف ترین محصول مصرفی دستگاه فاکس کاربن فیلم میباشد.

با امید به اینکه مطالب گفته شده برایتان مفید باشند.